Styrelsen

Brf Eriksdals styrelse består av nedanstående ledamöter och suppleanter. Styrelsen utsågs vid ordinarie föreningsstämma den 27 april 2017.

Kjell Wahlgren – ledamot, styrelsens ordf, nyckelansv.   Tel: 08-88 28 27    Mobil: 070-5113832

Thore Sandberg – ledmot, Vice ordf. o ekonomiansv.      Tel: 08-642 66 57  Mobil: 070 7742755

Martin Klasson – suppleant, fastighetsfrågor                    Mobil: 073 3250745

Sören Hansson – ledamot, p-platser o webbansvarig       Tel: 08-754 76 22  Mobil: 0709 752 669

Hanna Sjölander – ledamot, sekreterare                           Mobil: 073 0555979

Anders Lundborg– suppleant, medlemsfrågor                  Tel: 08-642 96 99  Mobil: 0708 160309

Tommy Elmersson – suppleant, fastighetsfrågor               Mobil: 070 8619003

Matts Andersson – suppleant, fastighetsfrågor                 Mobil: 073 0388750

Styrelsens arbete regleras i i en arbetsordning som fastställs på varje ordinarie föreningsstämma, av arbetsordningen framgår bl a rollfördelning och styrelsens ansvar.

Uppdrag utanför styrelsearbetet

Valberedning:

 • Carina Carlsson
 • Märta Velander
 • Magnus Wadenholm

Husvärdar

 • Ringvägen 66: Paolo Agnoletto
 • Ringvägen 70: Paolo Agnoletto

Ansvarig för Gästlägenheten på Ringvägen 66:

 • Ulrika Hall, Ringvägen 66
  För kontakt och nycklar ring/maila
  fornamn.efternamn@gmail.com
  070-816 78 30
  För bokning  – se sidan om Övernattningslägenhet.