Parkering

Föreningen har 16 parkeringsplatser med eluttag för motorvärmare med effekt högst 1200 W. Några få platser har utrustats med aggregat för laddning av elhybridbilar.

Hyresgäst som är godkänd för att använda elladdare för hybridbil betalar 100 kr/mån extra. Arbete pågår med att se över storlek och metod för att debitera kostnaderna för den extra strömförbrukningen.

Alla platser finns utmed idrottshallens östra långsida, längs Vickergatan. Platserna är avsedda för parkering av personbil. En av dessa platser är bredare och avsedd för person med nedsatt rörelseförmåga (parkeringsplats nummer 1) mot uppvisande av giltigt handikapptillstånd .

Parkeringsplatserna är i första hand till för föreningens medlemmar, men om det inte finns behov av 16 platser i föreningen kan platser temporärt uthyras till externa hyresgäster. Det finns en separat kö till parkeringsplatserna. Om du är intresserad av en parkeringsplats ska du vända dig till föreningens P-platsansvarige – se hemsidan under styrelsen eller anslagstavlan i porten.

När ledig parkeringsplats uppstår tillfrågas den medlem som står först i parkeringskön. Det är tillåtet att tacka nej till en parkeringsplats och behålla sin plats i kön men då får man ställa sig sist i kön. Om det föreligger intern kö till parkeringsplats ska de medlemmar som innehar fler än två parkeringsplatser frånträda en av de platserna.

Innehas parkeringsplats nummer 1 av medlem utan handikapptillstånd och denna parkeringsplats efterfrågas ska den befintliga parkeringsinnehavaren flytta parkeringsplats så fort en annan plats finns tillgänglig. Detta gäller inte om parkeringsplats nummer 1 redan innehas av medlem med handikapptillstånd. I detta fall gäller separat kö till parkeringsplats nummer 1.

Den som hyr en parkeringsplats är själv ansvarig för renhållning, snöröjning och sandning av parkeringsplatsen samt på trottoaren intill. Elkostnad ingår i parkeringsplatshyran.