Tvättstugan

Tvättstugan bokas med cylinderlåset på bokningstavlan i tvättstugan.

Tvättider: Vardagar 07.00 till 23.00. Övriga dagar  07.00 till 21.00

Om tvättstugan ej är tagen i bruk 30 minuter efter tvättpassets början får annan medlem ta över tiden. Var vänlig och avboka tvättpass som du ej kommer att utnyttja.

Tvättpåsar skall användas vid tvättning av bygel-bh.

Följande ska göras efter avslutat tvättpass:

  • Torka ur torkskåp och rengör filter i torktumlare.
  • Sopa och våttorka golvet.
  • Våttorka bord och maskinernas ovansidor.
  • Rengör tvätt- och sköljmedelsfacken.

Sätt bokningscylindern på parkering efter avslutat tvättpass.

Respektera tvättiderna. Behöver du extra torktid, kom överens med nästa användare.

Felanmälan tvättstuga

Felanmälan görs till fastighetsansvarig, se anslag i porten.