Mobila miljöstationen

Farligt avfall och småelektronik lämnas till den mobila miljöstationen.

Under 2020 kommer Mobila miljöstationen till Havregatan 1 vid Ringvägen
Onsdag 12 februari, 18.45–19.15
Söndag 5 april, 12.00–13.00
Torsdag 7 maj, 19.30–20.00
Söndag 31 maj, 12.00–13.00
Måndag 14 september, 18.45–19.15
Söndag 4 oktober, 12.00–13.00
Söndag 22 november, 12.00–13.00
Tisdag 24 november, 19.30–20.00

OBS! Ställ inte ner grovsopor i soprummet. Ingen annan i föreningen har i uppgift att ta bort ditt avfall.