Mobila miljöstationen

Farligt avfall och småelektronik lämnas till den mobila miljöstationen.

Under 2021 kommer Mobila miljöstationen till Havregatan 1 vid Ringvägen
Tisdag 16 februari, 18.45–19.15
Söndag 28 mars, 12.00–13.00
Måndag 10 maj, 19.30–20.00
Söndag 30 maj, 12.00–13.00
Torsdag 9 september, 18.45–19.15
Söndag 3 oktober, 12.00–13.00
Måndag 22 november, 19.30–20.00
Söndag 28 november, 12.00–13.00

OBS! Ställ inte ner grovsopor i soprummet. Ingen annan i föreningen har i uppgift att ta bort ditt avfall.