Mobila miljöstationen

Farligt avfall och småelektronik lämnas till den mobila miljöstationen.

Under 2022 kommer Mobila miljöstationen till Havregatan 1 vid Ringvägen
Tisdag 15 februari, 18.45–19.15
Söndag 27 mars, 12.00–13.00
Måndag 2 maj, 19.30–20.00
Söndag 22 maj, 12.00–13.00
Torsdag 8 september, 18.45–19.15
Söndag 2 oktober, 12.00–13.00
Måndag 21 november, 19.30–20.00
Söndag 20 november, 12.00–13.00

OBS! Ställ inte ner grovsopor i soprummet. Ingen annan i föreningen har i uppgift att ta bort ditt avfall.