Mobila miljöstationen

Farligt avfall och småelektronik lämnas till den mobila miljöstationen.

Under 2023 kommer Mobila miljöstationen till Havregatan 1 vid Ringvägen

Tisdag 14 februari, 18.45–19.15

Söndag 26 mars, 12.00–13.00

Torsdag 27 april, 19.30–20.00

Söndag 21 maj, 12.00–13.00

Torsdag 7 september, 18.45–19.15

Söndag 1 oktober, 12.00–13.0

Måndag 20 november, 19.30–20.00

Söndag 3 december, 12.00–13.00

OBS! Ställ inte ner grovsopor i soprummet. Ingen annan i föreningen har i uppgift att ta bort ditt avfall.

_______________________________________________________________________________++++++++++++  +++++++±++++++  ++++++++++++++  +++++++++  ++++++++++

Pop-up återbruk

Södermalm Medborgarplatsen

20-21 maj 2023

16-17 september 2023

Befria dig från saker du inte behöver längre. Pop-up återbruk tar emot”rimliga” mängder för återanvändning och återanvinning samt miljöfarligt avfall. Missa inte heller fyndhörnan.

_______________________________________________________________________________++++++++++++  +++++++±++++++  ++++++++++++++  +++++++++  ++++++++++