Buller

Meddela alla grannar i huset om du ska utföra arbete eller annat som bullrar mer än max en halvtimme t.ex. borra i betong eller ha en extra stor fest som kanske kan störa dina grannar. Tillfälliga anslag om störande verksamhet kan tillfälligt tejpas på ytterdörrens insida. Glöm inte att ta bort informationen när du är klar.

Bullerstörande arbete bör om möjligt utföras under dagtid.