Nytt från styrelsen

Det börjar våras och därmed några viktiga datum att notera

 

Gör din röst hörd – motionera till årsmötet

Motioner eller frågor till årsmötet 2024 vill vi i styrelsen ha oss

tillhanda senast den 10:e april.

Lämna eller mejla dina motioner till Kjell Wahlgren, R66; E-post: kjewa49@hotmail.com


Delta på Vårfesten och städdagen

Vi möts alla söndag 5 maj kl 14. Mer information kommer senare.

 

Årets viktigaste möte – Årsmötet 2024

Din stämma och åsikt är viktig för hur styrelsen hållbart ska

förvalta vår gemensamma egendom framöver.

Årsmötet äger rum tisdag den 21 maj kl 19.

Årsmöteshandlingar med kallelse till årsmötet kommer att

skickas ut till samtliga medlemmar senast den 7:e maj.

 

Väl mött!

Styrelsen