Nytt från styrelsen

Webbplatsen har uppdaterats och delvis omstrukturerats och försetts med nytt innehåll.

Har du synpunkter, kanske något som saknas eller är överflödigt/onödigt, eller hittar du fel är jag tacksam om du kontaktar mig.

Per Lindberg, webbansvarig
peretola@gmail.com

PL 20240119