Nycklar, passerbrickor och porttelefon

Extra nycklar och passerbrickor fås genom styrelsen.

Detta gäller också vid byte/tillägg av telefonnummer i porttelefonen.

Medlemmen står för kostnaderna för ovanstående tjänster.