Parkering

Föreningen har 16 parkeringsplatser samtliga med laddboxar för laddning av elhybrid-/elbilar.  Alla platser finns utmed idrottshallens östra långsida, längs Vickergatan. Platserna är avsedda för parkering av personbil. Platserna fördelas efter ett kösystem. Hitintills har det varit mycket kort kötid.

En av parkeringsplatserna (nr 1) är bredare och avsedd för person med nedsatt rörelseförmåga mot uppvisande av giltigt handikapptillstånd. Innehas parkeringsplats nummer 1 av medlem utan handikapptillstånd och denna parkeringsplats efterfrågas ska den befintliga parkeringsinnehavaren flytta parkeringsplats så fort en annan plats finns tillgänglig. Detta gäller inte om parkeringsplats nummer 1 redan innehas av medlem med handikapptillstånd. I detta fall gäller separat kö till parkeringsplats nummer 1.

Den som hyr en parkeringsplats är själv ansvarig för renhållning, snöröjning och sandning av parkeringsplatsen samt på trottoaren intill.

Parkeringsplatserna är i första hand till för föreningens medlemmar, men om inte medlemmarna utnyttjar alla platserna kan platser temporärt uthyras till externa hyresgäster. Medlem kan hyra fler än en parkeringsplats om flera bilägare är folkbokförda i samma lägenhet. Om du är intresserad av en parkeringsplats ska du vända dig till föreningens P-platsansvarige – se ovan under ”Styrelsen” eller anslagstavlan i porten.