Förvaring

Samtliga lägenheter har förråd lokaliserade till källar- eller vindsplanet. Lägenhetsförråden är märkta med lägenhetsnumret. Samtliga förråd nås med hiss från respektive trapphus.

Rum för barnvagnar, rollatorer och rullstolar finns på entréplanet i respektive hus.

Cykelrum finns i båda husen.