Vatten och Värme – avstängning

Lägenhet typ 43,5 kvm

Kall- och varmvatten

Avstängningsventiler är placerade bakom inspektionslucka i badrummet.

Värme

Avstängningsventiler är placerade bakom inspektionslucka i klädkammaren

vid sovrummet alternativt i städskåpet i hallen.

 

Lägenhet typ 58,5 kvm

Kall- och varmvatten

Avstängningsventiler är placerade bakom inspektionslucka bakom kyl-/frysskåp i köket

Värme

Avstängningsventiler är placerade bakom inspektionslucka i klädkammaren i hallen.

 

Lägenhet typ 108 kvm

Kall- och varmvatten

Avstängningsventiler är placerade bakom inspektionslucka i badrummet.

Värme

Avstängningsventiler är placerade bakom inspektionslucka i klädkammaren i hallen