Ekonomi

Föreningens styrelse har som mål att hålla nere kostnader för förvaltning och drift. Låga kostnader påverkar vårt avgiftsuttag vilket i sin tur har effekt på fastighetens och därmed bostadsrättens marknadsvärde. Vår strävan efter kostnadseffektivitet innebär bland annat att styrelsen upprättar kvartalsbokslut då föreningens resultat, likviditet och prognos analyseras och utvärderas, att vi regelbundet utvärderar våra leverantörer genom förnyad begäran om offert och att föreningens medlemmar ställer upp på de årliga städdagarna där vi t.ex. utför visst underhåll av våra fastigheter.

Länkar till föreningens senaste årsredovisningar:

 

Nyckeltal

SEK/kvm boyta

 

 

 

  År 2022  

  År 2021  

  År 2020  

  År 2019  

  År 2018

Driftkostnader

 

 

 384

334

304

  295

 290

  därav

 

 

 

 

 

 

 

       – värmekostnader

 

 

  122

   127

   110

   113

    115

       – elkostnader

 

 

    53

    39

    29

    35

    32

Avgift

 

 

  735

  735

  700

  700

  701

Belåning

 

 

7043

7646

8351

7368

7368

 

 

 

 

 

 

 

 

Boyta: 2964 kvm