Ekonomi

Föreningens styrelse har som mål att hålla nere kostnader för förvaltning och drift. Det innebär bl a att vi med regelbundenhet utvärderar våra leverantörer genom att ta in offerter. En förutsättning för kostnadseffektivitet är även att föreningens medlemmar ställer upp på de årliga städdagarna där vi bl a utför visst underhåll av våra fastigheter. Låga kostnader påverkar vårt avgiftsuttag vilket i sin tur har effekt på fastighetens och därmed bostadsrättens marknadsvärde.

Styrelsen upprättar kvartalsbokslut då föreningens resultat, likviditet och prognos analyseras och utvärderas.

För att studera ekonomisk information gällande föreningen klicka på respektive länk nedan:

Föreningens redovisning hanteras av Fastum AB, där vår tidigare redovisningsfirma Canseko AB nu ingår.
Revisionen utförs av Mikael Nilsson, Baker Tilly Sverige AB.