Länkar

Några länkar som kan vara till nytta:

Föreningen är medlemmar i fastighetsägarna, på deras hemsida kan du bl.a. läsa om de rabattavtal som även gäller för dig som medlem i föreningen.
www.fastighetsagarna.se

Bostadsrättslagen och föreningslagen, förarbeten och i vissa fall rättsfall finner du på någon av nedanstående länkar:

https://lagen.nu/1991:614 Bostadsrättslagen

https://lagen.nu/2018:672 Lagen om ekonomiska föreningar