Sopor och avfallshantering

Soprummet

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sortera sina sopor, dels för miljöns skull, dels för att det påverkar föreningens kostnader för sophämtningen.

Soprum finns runt hörnet utanför respektive entré. Vi källsorterar i de vanligaste fraktionerna. Hur sorteringen skall ske framgår av skyltar i soprummet. Kompostpåsar och hållare/korg för dessa kan hämtas i soprummet.

Farligt avfall och elavfall (förutom ljuskällor såsom glödlampor, låg-energilampor, halogenlampor, LED-lampor och lysrör) får absolut inte kastas i soprummet. Sådant avfall lämnas på ”mobila miljöstationen” eller på någon av stadens fyra återvinningscentraler. Butiker som säljer elektronik är skyldiga att ta emot elavfall från dig som konsument.

Till stadens återvinningscentraler lämnas:

  • El-avfall (allt som drivs med sladd eller batteri), t.ex. vitvaror och elektronikavfall
  • Byggavfall, ex. gipsskivor, stålreglar, sanitetsporslin, diskbänkar och bänkskivor
  • Miljöfarligt avfall, t.ex. färg, lösningsmedel och batterier
  • Annat, t.ex. däck med eller utan fälg, bildelar och -tillbehör, möbler och badkar

Har du frågor om föreningens avfallshantering och källsortering kontaktas fastighetsansvarig.’

 

Returrundan (tidigare ”Mobila miljöstationen”)

Under april 2024 byter Mobila miljöstationen skepnad och blir istället Returrundan. Den nya tjänsten kommer erbjuda dig att slänga fler typer av skräp från ditt hem. Det kommer vara möjligt att lämna grovavfall som slitna stekpannor och trasiga lakan. Men också saker för återbruk, som kan gå vidare till återanvändning hos någon annan. Returrundan tar såklart även emot ditt miljöfarliga avfall som Mobila miljöstationen tidigare gjort.

Mer information om var och när vi kommer stanna kommer att publiceras i början av 2024 på

https://www.stockholmvattenochavfall.se/har-lamnar-du-avfall/lamna-avfall-privatperson/har-lamnar-du-avfall/ 

På ovanstående länk hittar du all information du behöver vad gäller att lämna avfall som privatperson.

 

Vill du snabbt bli av med mindre miljöfarligt avfall, batterier, färg, kemikalier, sprayburkar och ljuskällor finns

Södermalms miljöstation

Adress:

Bastugatan & Torkel Knutssonsgatan
118 25 Stockholm

 

Pop-up återbruk

Detta är en annan möjlighet för de som inte har tillgång till bil. Vid Pop-up återbruk kan du gratis låna en lastcykel för att frakta dina prylar från hemmet till insamlingen. Pop-upen turnerar runt Stockholm på helger i april till och med oktober och står på platser som är anpassade för dig som går eller cyklar, t.ex. Medborgarplatsen.

Pop-upen tar till exempel emot grovavfall, små möbler, textil, elektronik och miljöfarligt avfall. Du kan lämna saker för både återvinning och återanvändning. Personalen hjälper dig bedöma hur sakerna du kommer med ska sorteras.

För mer info se länken ovan.