Föreningen

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening För att kunna nyttja en lägenhet med bostadsrätt måste du vara medlem i föreningen.

Föreningen styrs av dess stadgar, Bostadsrättslagen och Föreningslagen i tillämpliga delar och leds av en styrelse som ansvarar för löpande förvaltning och verkställande av föreningsstämmans beslut. Styrelsen väljs på den ordinarie föreningsstämman som hålls under våren.

Inför stämman kan föreningens medlemmar lämna in motioner till föreningens styrelse. Observera dock att motioner måste vara inkomna i god tid, se stadgarna, och tas med i kallelsen till stämman. Motioner som ej finns med i kallelse till stämman kan stämman inte fatta beslut om.

Som medlem i föreningen bör du vara väl förtrogen med föreningens stadgar.Föreningens stadgar hittar du här:

Brf Eriksdals stadgar (2017)