Att bo i Brf Eriksdal

Bo i bostadsrätt

Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening. Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid.

Till varje bostadsrätt ingår det en Bopärm som innehåller bl a skötselansvisningar, ritningar m.m. På sikt har styrelsen för avsikt att lägga ut allt innehåll i pärmen på webbplatsen.

I menyn till vänster har vi sammanställt de viktigaste punkterna som du som medlem ska känna till. För att ta del av informationen för respektive område klickar du på länken.

Trygghet i boendet
Att bo i bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar bostäderna och andra gemensamma anläggningar som ingår i föreningens område. Genom den styrelse ni väljer vid den årliga föreningsstämman, bestämmer du och dina grannar över era bostäder.

Som ägare av en bostadsrätt har du ständig besittningsrätt till din bostad och kan inte bli uppsagd förutsatt att du sköter dina skyldigheter gentemot föreningen.

Du har rätt att göra vissa mindre förändringar i bostaden. Däremot får du inte utan styrelsen godkännande göra några väsentliga förändringar, som att flytta dörrar och väggar. Du har även rätt att sälja din bostad till vem du vill. Bostadsrättsföreningens styrelse ska dock godkänna köparen som medlem i föreningen.

Styrelse och firmatecknare
En bostadsrättsförening är en juridisk person, vilket innebär att den själv kan teckna avtal med exempelvis leverantörer. Styrelsens medlemmar framgår av årsredovisningen, anslag i entréer eller föreningens webbsida.

Stadgar och ekonomisk plan
Stadgarna styr tillsammans med lagar och förordningar föreningens verksamhet. I den ekonomiska planen finns uppgifter om föreningens bostäder, vad som ingår i årsavgiften, andelstal, insatser med mera.

Varje förening är skyldig att ha en medlemsförteckning och en lägenhetsförteckning. I dessa finns föreningens
medlemmar angivna, vilka bostäder som finns och vilka som är bostadsrättsinnehavare, samt om bostäderna är pantsatta eller uthyrda i andra hand.