Felanmälan

Fel i gemensamma fastighetsytor ska anmälas till fastighetsansvarig för huset. Se informationstavlan i respektive trapphus för namn och telefonnummer eller här under fliken ”Styrelsen”.

Vid akuta fel under jourtid och fastighetsansvarig eller portombud ej kan nås och felet är av sådan karaktär att det ej kan anstå till nästkommande dag kontaktas Securitas.

Securitas
Telefonnummer 08 – 657 64 00

  • Meddela att larmet ska vidarebefordras till Wahlings (WIAB)
  • Ange varifrån larmet kommer, adressen
  • Uppge ditt namn och telefonnummer
  • Uppge aktuellt fel eller aktuell skada

Larm på icke kontorstid bör undvikas och ske endast i följande fall:

  • Vid fel eller haveri där följdskador kan uppstå och förvärras
  • Vid annat brådskande fall, t ex, vintertid då värmeanläggningen inte fungerar

Jourutryckning för åtgärdande av mindre eller fel av icke karaktär, debiteras köparen. Fel som uppstår i den egna bostaden är var bostadsrättsinnehavares eget ansvar att avhjälpa, fastighetsansvarig ska dock informeras om det avhjälpta felet.

 

Anticimex

BRF Eriksdal har, via försäkring, fullserviceavtal med Anticimex.

Avtalet täcker samtliga byggnader.

Vid skada:  RING  Anticimex 08-517 63 400

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Stockholm

Fastighetsförsäkring, försäkringsnummer 9047269-12