Ändringar i lägenheten

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla sin lägenhet. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar och bostadsrättslagen.

Alla vill bo bra och trivas i sitt hem för en del betyder det att man bygger om och renoverar sin lägenhet, men det finns vissa regler som måste följas.

Mer omfattande förändringar kräver styrelsens tillstånd.

Ta alltid kontakt med styrelsen innan du sätter igång med ett större arbete. Ibland kan det också behövas en bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten.

a) Vid renovering av våtutrymmen (badrum/WC) måste detta anmälas till styrelsen. Arbetet ska utföras fackmannamässigt och enligt Byggkeramikrådets anvisningar.

b) En självklar regel är att du inte får ta ner bärande väggkonstruktioner – ta kontakt med styrelsen om du har funderingar.

c) När det gäller renovering av kök finns också vissa regler. Installation av andra köksfläktar än kolfilterfläktar är inte tillåtet. Ingen fläkt får kopplas till ventilen ovanför spisen, eftersom grannarna som hör till samma ventilationskanal då får in matos i sitt kök.

d) Det är absolut förbjudet att borra i fasaden och fästa något där. Besiktning kommer att ske vid avflyttning och ev. skador kommer att debiteras.

För allas trivsel, tänk på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbete (detta bör om möjligt utföras under dagtid). Avisera bullerarbete och vattenavstängning i god tid.

Tänk också på att utföra det vanliga underhållet professionellt och med eftertanke. Exempelvis kan ett golv lagt utan underlag ge stegljud i grannens lägenhet, och utbytta vattenkranar kan ge störande spolljud hos grannen.