Om Brf Eriksdal

De två punkthusen som omgärdar Eriksdalshallen utgör Brf Eriksdal. Fotograf: Åke E:son Lindman

Områdets och fastighetens historik

Eriksdal  är en del av Södermalm i Stockholm. Det omfattar området söder om Ringvägen ner till Årstaviken  och begränsas i väster av Eriksdalsskolan och i öster av Eriksdalsbadet.. Närmaste granne är park- och koloniområdet Eriksdalslunden ner mot Årstaviken.

Namnet kommer från gården Eriksdal som låg ungefär där Eriksdalsbadet finns idag. På 1820-talet ägdes gården av Erik Almgren som förmodligen givit namn åt området. På 1880-talet köpte Stockholms stad området för utbyggnad av Eriksdals vattenverk.

Eriksdal har idag cirka 2000 invånare. Bebyggelsen i området är huvudsakligen uppförd under 1930-talet i form av lamellhus, med viss sentida kompletteringsbebyggelse. Bland trettiotalshusen finns kvarteret Gräset ritat av Sven Markelius och Eriksdalsskolan ritat av Helge Zimdal och Nils Ahrbom.

I området ligger även den k-märkta idrottsanläggningen Eriksdalshallen, som är den tredje största arenan i Stockholms stad för olika inomhusidrotter. Anläggningen uppfördes åren 19371938. Vid Eriksdalshallens framsida mot Ringvägen har JM uppfört en ny entréhall och två punkthus med bostäder. Arkitekter till husen och den nya entrén till Eriksdalshallen är Brunnnberg & Forshed.

De två punkthusen som utgör Brf Eriksdal är tillgänglighetsanpassade, vilken betyder att från trottoaren upp i lägenheten finns inte ett enda trappsteg. Husen är dessutom kretsloppsanpassade och energieffektiva. Bland annat har de byggts för att lätt kunna demonteras och återvinnas. Energisnåla apparater har installerats och husens klimatskal har anpassats så att de endast släpper igenom en liten mängd energi. Brf Eriksdal äger och förvaltar bostadshus och mark.

Föreningen

Brf Eriksdal har ett attraktivt läge på Södermalm med närhet till kommunikationer (bussar, tunnelbana och pendeltåg), Årstavikens strandpromenad och badplats och ett brett utbud av affärer och restauranger. Föreningen upplåter 38 lägenheter med bostadsrätt och hyr ut en affärslokal och 16 P-platser.

Beskrivning av fastigheten

Fastighetsbeteckning: Kornet 18, Södermalm, Stockholm

Adress: Ringvägen 66 resp. 70, 118 61 Sthlm

Fastigheten består av en tomt på 1451 kvm och två flerbostadshus med 9 våningar + vinds- och källarplan.  Sammanlagt inrymmer fastigheten 38 lägenheter, alla med balkonger, disponerade på:

10 med 2 rok på 43,5 kvm,

10 med 2 rok på 58,5 kvm, och

18 med 3-5 rok på 108 kvm.

Bruksarea ovan mark: 3730 kvm

Area – bostadslägenheter: 2964 kvm

– affärslokaler: 67,5 kvm

– servitutslokaler: ca 549 kvm. Dessa utgörs av en restauranglokal och en kontorslokal, vilka förvaltas av Stockholms stads idrottsförvaltning.


Tvättstugor
I föreningen finns en tvättstuga i respektive hus, utrustade med tvättmaskin, torktumlare, torkskåp och mangel.

Hiss
Fastigheten har stora personhissar, 208 cm x 107 cm x 220 (LxBxH), lastkapacitet: 1000 kg.

Uppvärmning
Fjärrvärmeanslutning med egen undercentral. Vattenburen värme med termostatstyrda fällbara radiatorer. Termostatstyrd värmeslinga i badrumsgolv (komfortvärme).

Ventilation
Frånluftsventilation, med frånluftsdon i bad/wc, kök och klädkammare. Tilluften förvärmes och filtreras i don bakom fällbara radiatorer.

Energideklaration
Föreningens två hus energideklarerades 2020.

Energideklaration 2020, Ringvägen 66

Energideklaration 2020, Ringvägen 70.

Elinstallation
Varje lägenhet har elcentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare. Elmätare till respektive lägenhet är placerad i elskåpet mittemot hissen. (Lämpligt att den andra meningen är offentlig?)

Telefoni, Kabel-TV, Data
Inom fastigheten finns trådlöst internet för kabel-TV, telefoni och data.