Styrelse

Brf Eriksdals styrelse består för närvarande av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen har dessutom ett antal resurspersoner till sin hjälp.

Ordinarie ledamöter

 

Kjell Wahlgren R66 — ordförande

070-511 38 32

Thore Sandberg R66 — ekonomiansv, v.ordf.

070-774 27 55

Marie Westphal R70 — sekreterare

070-220 25 95

Niklas Sjöberg R66 — fastighetsfrågor R66

070-600 89 89

Magnus Wadenholm R70 —parkering, ek. utredning

070-312 36 34

 

 

Suppleanter

 

Anton Umefeldt R70 — fastighetsfrågor R70

073-535 52 72

Hans Åkesson R66 — fastighetsfrågor R66

070-510 55 46

Per Lindberg R66 — kommunikation

070-968 96 86

 

 

Resurspersoner

 

Tommy Elmersson R70 — fastighets- och byggfrågor

070-861 90 03

Hans Wigestam R70 — fastighetsfrågor

 

John Lindén R66 — webbsida

070-406 64 26

Mats Åström R70 — utredningsuppdrag

070-891 61 57

 

 

Kontaktuppgifter vid fastighetsfrågor:

Niklas:  niklaseriksjoberg@gmail.com                  070-600 89 89

Anton: umefeldt@outlook.com                               073-535 52 72

Hans Å: akesson.hans@gmail.com                        070-510 55 46

 

Styrelsens arbete regleras i en arbetsordning som fastställs på varje ordinarie föreningsstämma. Av arbetsordningen framgår bl a rollfördelning och styrelsens ansvar.

Uppdrag utanför styrelsearbetet

Valberedning: Märta Velander R66 och Hans Wigestam R70

Husvärd båda husen: Paolo Agnoletto

Ansvarig gästlägenheten: Kajsa Lundfall 076-628 58 78