Uthyrning i andra hand

Behöver du hyra ut din lägenhet i andra hand ska du ansöka om tillstånd till detta hos styrelsen Din ansökan ska ske skriftligt och lämnas till styrelsen i god tid innan den tänkta uthyrningstiden börjar. Styrelsen behandlar din ansökan på kommande styrelsemöte och återkommer med skriftligt besked.