Uthyrning i andra hand

Allmänt
Föreningen godkänner upplåtelse i andra hand genom uthyrning om du t.ex. ska arbeta eller studera på annan ort. Även ”provboende” på annat håll är ett godtagbart skäl till att få hyra ut i andra hand. Den maximala tiden ni får hyra ut er lägenhet är ett år.

Så ansöker du
Din ansökan ska ske skriftligen och lämnas till styrelsen.

Styrelsen behandlar din ansökan på kommande styrelsemöte och återkommer med skriftligt besked.

Ansvar vid andrahandsupplåtelse
Ansvaret för den person som lägenheten upplåts till i andra hand ligger till 100 procent hos bostadsrättsinnehavaren. Alla klagomål på hyresgästen samt eventuella krav på betalning kommer att göras mot bostadsrättsinnehavaren, dvs. mot Dig. Vid eventuell vräkning är det bostadsrättsinnehavaren som vräks.