För dig som är nyinflyttad

Vi hälsar dig, som är nyinflyttad, hjärtligt välkommen till vår förening.

Medlemmarna i Brf Eriksdal har en egenadministrerad Facebook-grupp: sök på Brf Eriksdal. Där kan vi lägga in egna inlägg och kommentera andras.

Här nedan följer lite kortfattad praktisk information kring boendet. Har du ytterligare frågor och funderingar så är du välkommen att när som helst höra av dig till styrelsen via e-post, telefon (se kontaktuppgifter under fliken ”Styrelsen” eller anslaget i entrén) eller via ett skriftligt meddelande i föreningens brevlåda som finns i entrén hus 66.

Vilken försäkring behöver jag?
Föreningens fastighetsförsäkring täcker skador på byggnad förorsakade av utströmmande ledningsvatten och brand. Fastighetsförsäkringen täcker däremot inte skador på din personliga egendom, på fastigheten eller på smedlemmars egendom som du orsakar. Det är därför enligt våra stadgar, obligatoriskt att teckna en hemförsäkring med ”bostadsrättstillägg”. Tillägget ska täcka skador på den egendom du är underhållsskyldig för enligt föreningens stadgar.

Glöm inte att sätta upp brandvarnare i lägenheten, samt att regelbundet kontrollera att de är i funktion.

Vad ingår i årsavgiften?
Årsavgiften ska täcka din del av föreningens gemensamma kostnader, till exempel räntor, amorteringar, förvaltning och fastighetsförsäkring. Du bor till självkostnadspris. I den ekonomiska planen finns angivet vilka kostnader som ingår i årsavgiften.
Årsavgiftens storlek bestäms av styrelsen och fördelning sker efter bostädernas andelstal. Årsavgiften ska betalas månadsvis i förskott från och med tillträdesdagen.

Om problem uppstår med aviseringen av månadsavgiften (den månatliga delen av årsavgiften) kontaktar du vår ekonomiska förvaltare Fastum:

Fastum AB

Råsundavägen 18A

169 67 Solna

Tel: 90 220, från utlandet: 08-502 573 40

E-post: kundsupport @fastum.se

https://boende.fastum.se har förvaltaren lagt upp en personlig sida för varje medlem i Brf Eriksdal kallad Mitt Boende. Du loggar in med bank-ID. På Mitt boende kan du ta emot och hantera dina avier och välja leveranssätt för avier och fakturor. Du kan också ansöka om Autogiro eller lämna in kvitto om du har gjort ett utlägg.

Eftersom föreningens medlemmar själva förvaltar bostäderna och de gemensamma anläggningarna har du i hög grad möjlighet att påverka driftskostnaderna. Som ett led i detta ordnar föreningen en städdag på våren och en på hösten. Som medlem förväntas du deltaga med minst en person per hushåll och tillfälle.r gång. Förutom städning av gemensamma utrymmen utför vi även enklare reparationer vilket spar pengar åt föreningen och därmed reducerar avgiften. Efter arbetspasset har vi en mingelstund och serveras mat och dryck.

Vem svarar för reparationer och underhåll?
Enligt stadgarna är du som medlem ansvarig för inre reparationer och underhåll av din egen bostad. Föreningen svarar för det ”yttre” underhållet av exempelvis fasader, yttertak och trapphus. Mer detaljerad information kring vilket underhåll som du respektive föreningen ansvarar för finns i föreningens stadgar samt Bostadsrättslagen (7 kapitlet 12§).

En viss del av årsavgiften avsätts för framtida underhåll av gemensamma delar.

Företrädare för föreningen ska ges tillträde till lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.

 

För information rörande:

  • trivselregler,
  • ändringar i lägenheten,
  • förvaring,
  • bredband (inkl. telefoni och TV)
  • sopor och avfallshantering,
  • tvättstuga,
  • parkering,
  • gästlägenhet,
  • med mera,

se under respektive flik.