Gästlägenhet

Föreningens medlemmar disponerar en gästlägenhet Den ligger i hus 66, 1 tr, och hyrs per dygn från kl. 13.00 dag 1 till 13.00 dag 2. Du kan hyra den max 5 dagar i sträck

Hyran är 250 kr/dygn för intern uthyrning, dvs till medlemmar i föreningen. För extern uthyrning är hyran 400 kr/dygn. Betalning görs via Swish till lägenhetsansvarig.

Sänglinne och handduk medtages av hyresgästen.

Rökning är inte tillåten

Innan återlämnande skall lägenheten städas.

  • Badrummet skall rengöras.
  • Golven ska dammsugas och våttorkas.
  • Använt porslin och övrig köksutrustning diskas och återställs på sina ursprungliga platser.
  • Kylskåpet ska lämnas tomt och rengjort.
  • Sopor skall sorteras och slängas i föreningens soprum som ligger runt hörnet till höger om entrén. Nyckel till soprummet sitter på nyckelknippan.
  • Möbler skall placeras tillbaka om de flyttats.

Om några skador uppstår under tiden du disponerar lägenheten är du skyldig att anmäla detta snarast. Du blir också skyldig att ersätta skadorna enligt överenskommelse med Styrelsen.

Instruktioner för gästlägenhetens nyttjande finns också anslagna såväl utanför som inne i lägenheten.

Bokning av gästlägenheten sker via samma app som tvättstugan bokas eller via www.bokatvättid.se. Bokningsinstruktioner gällande appen finns under fliken ”Tvättstugan”.

Nyckel hämtas och lämnas via lägenhetsansvarigs instruktioner. Nyckelknippan innehåller ”blipp” till porten, nyckel till lägenhetens två lås samt nyckel till soprummet. 

Tappar du bort nycklar eller ”blipp” blir du ersättningsskyldig!

Ansvarig för gästlägenheten är Kajsa Lundfall, tfn: 076-628 58 78;

e-post: kajsa.lundfall@gmail.com.

Kontakta Kajsa om frågor/problem uppstår vid bokningen eller i lägenheten eller om något saknas för att göra lägenheten mer trivsam.