Trivselregler

För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär finns det några enkla, men
viktiga regler. Att visa respekt gentemot sina grannar är en självklarhet för att
alla i huset ska trivas. Hjälp gärna till med renhållning utanför entré och soprum (cigarettfimpar och dylikt) samt se till att entrédörrar och soprumsdörrar går i lås efter passage.

Buller
Du får inte onödigt störa dina grannar vid någon tidpunkt på dygnet, dock är det extra viktigt att visa hänsyn mellan kl. 23.00-07.00 då det ska vara lugnt och tyst i huset.

Undvik störningar genom att tänka på följande:

  • Anpassa volymen på din TV, dator eller stereo så att du inte stör kringboende.
  • Använd ej lägenhetens tvättmaskin efter 23.00, då detta stör grannarna
  • Ska det utföras bullerstörande arbete i din lägenhet, se till att informera omkringliggande grannar i god tid före det att arbetet ska påbörjas.
  • Borra eller spika inte i väggen före kl 08.00 eller efter kl 20.00.
  • Att ha fest är trevligt, men informera gärna dina grannar i god tid innan.
    En bra regel är att sänka ljudnivån ju senare det blir på kvällen.

Trapphus
Av säkerhetsskäl är det absolut förbjudet att förvara möbler, pulkor, cyklar, rullatorer eller barnvagnar i korridoren, trapphuset eller i korridoren på vind och i källaren.

Balkongvett
Tänk på att balkonglådor måste sitta på insidan av balkongräcket. Se till att krukor och blomlådor har fat och övervattna inte så att det rinner ner till grannarna under.

Av hänsyn till grannar och brandsäkerhet är det endast tillåtet att använda elgrill om man önskar grilla på balkongen. Det är viktigt att du har uppsikt vid grillande så att det inte uppstår för mycket lukt och rök som kan störa dina grannar.

Visa största hänsyn till dina grannar vid användande av balkong sent på kvällen och nattetid och då får det inte förekomma störande ljud t.ex. i form av skrålande och höga röster och/eller hög musik.

Rökning förbjuden
Det är inte tillåtet att röka i allmänna utrymmen i fastigheten såsom hissar, tvättstugor, källare, trapphus och gästlägenhet. Visa hänsyn gentemot dina grannar genom att inte slänga cigarettfimpar på marken.

Husdjur
Har du husdjur som vistas utanför lägenheten finns det några saker du behöver tänka på för trivsel och säkerhet. Inga husdjur får vara lösa i trapphusen. Du ansvarar för att de inte förorenar i eller runt fastigheterna. Om ändå ditt husdjur har förorenat skall detta skyndsamt avlägsnas.